עמוד הבית כתבו אלינו תוכנית הלימודים מוקד למורה מוקד לתלמיד עבודות גמר בתי ספר ורשתות חינוך מאגרי מידע ומקורות ידע

  עבודות גמר
הנחיות לביצוע עבודות גמר
עבודות מצטיינות
כללי הגשה
טפסים לעבודות גמר
תקצירי עבודות גמר
תחרות פרויקטים
 

תקצירי עבודות גמר

העברת מידע באמצעות קרן לייזר

הפרויקט:

עדי נזר ושמעון זייצב שם התלמיד:
ביה"ס למדעים ולמוסיקה על"ה הרצליה ביה"ס/מכללה:
שם מנהל ביה"ס/מכללה:
קיסין ילנה שם מרכז המגמה:
דנין גלעד וקיסין ילנה שם המנחה:
תקציר:
הלימוד והמחקר שנעשו במסגרת העבודה:
לצורך הבנת שיטות העברת מידע למדנו ובדקנו את השיטות השונות הקיימות והמאפשרות מימוש של הדגם אותו בנינו.
במסגרת העבודה העיונית סקרנו בקצרה את השיטות השונות כפי שלמדנו ונימקנו את השיטות שבחרנו. בתיאור המערכת שמימשנו שמנו דגש על הרכיבים המיוחדים והעקרונות האלקטרונים בהם השתמשנו למימוש הדגם.
מכיוון שהשיטה שבחרנו התבססה על אמצעים אופטיים של העברת מידע יושם בה דגש להסבר על דיודות הלייזר, הגלאי ושיטת "הלבשת" המידע על הקרן.

תיאור המערכת:
המערכת מורכבת משני חלקים: משדר ומקלט. בעזרת המערכת מועבר דיבור מהמשדר למקלט. מיקרופון מחובר למשדר ומתרגם את הדיבור למידע ה"מולבש" על קרן הלייזר. אוזניות המחוברות למקלט משמיעות את הדיבור שנשלח מהמיקרופון המשדר. המקלט מכיל גלאי אור הקולט את המידע ש"הולבש" על קרן הלייזר. המקלט מתרגם את המידע לאות שמע באוזניות.

מטרות העבודה:
1. לימוד של המרת אות דיבור ושמע לאותות חשמליים, למשל בעזרת מיקרופון.
2. לימוד השימוש בקרן אור להעברת מידע, שימוש בשיטות איפנון (שיטות להעברת מידע על גבי תדרים גבוהים), לצורך העברת מידע קולי על גבי קרן לייזר.
3. לימוד מרכיבי האלקטרוניקה למימוש המערכת, כגון דיודת לייזר, גלאי ומגבר.
4. לימוד של שיטות איפנון להעברת מידע.

ייחוד העבודה:
1. העברת דיבור לנקודה מוגדרת ולה בלבד, ללא שימוש בחוטים (כמו בטלפון למשל).
2. מערכת מקורית שאינה נפוצה בשוק ומאפשרת מגוון שימושים, לא ידוע לנו על מערכות דומות הקיימות בשוק.
3. ניצול תכונות קרן הלייזר להעברת מידע מנקודה לנקודה, למשל כאשר צוות חילוץ רוצה להעביר מידע מאחד לשני.
בעזרת הפרויקט שלנו ניתן להעביר בצורה מדויקת מידע ולהיות בטוח שהוא יגיע אך ורק לנמען שאליו המסר מכוון, ללא אפשרות שגורמים אחרים מלבד הנמען יוכלו לשמוע את המידע הפרטי. במערכת התקנו אמצעים בעזרתם המידע נקלט ללא הפרעות ובדיוק רב.

חלוקת העבודה:
את מעגלי המשדר בנה וריכז שמעון זייצב.
את מעגלי המקלט בנתה וריכזה עדי נזר.

חוויותינו מן העבודה:
במהלך העבודה למדנו כיצד להביא רעיון תיאורטי לכדי דגם מעשי, זו הייתה התנסות נפלאה, פגשנו עולם חדש מקרוב ומבפנים, עולם שלא הייתה לנו עד כה הזדמנות להכירו לפרטי פרטים.
תמונה